Kérdése van? Hívjon!

Koczka Ákos

Mobil: +36 30 951 1244

Email: akos.koczka@neovisusplus.hu

 

Kersch Emőke

Mobil: +36 30 2525 190

E-mail: emo.kersch@neovisusplus.hu 

KAPCSOLAT

Cég: Neovisus Plus Kft.

Cím: 2045 Törökbálint, Tópark u. 3.

Forwarders' Plaza Irodaház

Kategóriák
Nyelv váltás
MagyarEnglish
TOP termékek
Termékajánló
Keressen gyorsan!
Nem találja, amit keres?
Használja a keresés mezőt a bal felső sarokban vagy a 

Lézer felülvizsgálat


Lézer felülvizsgálati árak

 

 

Hard lézer felülvizsgálata:

39 000 Ft/db + ÁFA = 49 530 Ft/db + kiszállási díj

Soft lézer felülvizsgálata:

29 000 Ft/db + ÁFA = 36 830 Ft/db + kiszállási díj

 

Kiszállási díj Budapest és környéke 40 km-ig:

15 000 Ft + ÁFA = 19 050 Ft

Kiszállási díj vidékre Ft/km oda-vissza számolva:

260 Ft/km + ÁFA = 330 Ft/km 

 

Mennyiségi kedvezmények:

3-4 db felülvizsgálat egyidejű megrendelése esetén: 5 % kedvezmény

legalább 5 db felülvizsgálat egyidejű megrendelése esetén: 8 % kedvezmény

 

 

Amennyiben a lézer felülvizsgálat megrendelése kombináltan történik (pl. 2 db soft + 1 hard lézer) a mennyiségi kedvezmények akkor is érvényesek. Ebben az esetben kérje egyedi árajánlatunkat.


Lézer felülvizsgálat Hard
Lézer felülvizsgálat Soft
Kiszállás Budapest és környéke 40 km-ig
Kiszállás Vidék Ft/km, oda-vissza számolva

Lézer berendezések időszakos felülvizsgálata 

 

 

Rendeleti háttér 

Az Egészségügyi Minisztérium -- 47/1999. (X.6.) EüM. r. 17.§ -- rendelete szerint minden orvosi lézer készüléket két évente felül kell vizsgálni, így biztosítva a rendeltetésszerű és biztonságos működést. 

Akkreditáció 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Neovisus Plus Kft. rendelkezik az Orvostechnikai Hivatal felhatalmazásával orvosi lézerberendezések hatósági időszakos felülvizsgálatára. 

Az engedély száma: 01036-002/2013/OTIG

 

Készüléktípusok, méréshatárok 

 

  • Állandó vagy kvázi állandó üzemű lézerek a 60 mW - 150 W teljesítmény, valamint a 190 - 625 nm és a 0,9 - 3 mikrométer hullámhossz tartományban. E csoportba sorolhatók például a szemészeti és bőrgyógyászati Argon, a dióda pumpált szilárdtest lézerek, a KTP vagy más módon felezett sebészeti YAG lézerek, a bőrgyógyászatban és sokféle sebészeti területen használt CO lézerek stb.
  • Impulzus üzemű lézerek 400 Hz-ig a 60 mikroJ - 40 J (PE50-DIF-ER mérőfejjel) illetve 20 mJ - 100 J (F150A-SH mérőfejjel) energia tartományban a 190 nm és 3 ěm hullámhosszak között. E csoportba sorolhatók például a szemészeti Q kapcsolt Nd:YAG lézerek a bőrgyógyászati Er:YAG illetve Holmium lézerek, a nagy teljesítményű infravörös dióda lézerek, Alexandrit illetve Rubin lézerek stb.
  • Szoft lézerek az 0,1 mW - 3000 mW teljesítmény és 430 - 1100 nm hullámhossz tartományban. E csoportba nagyon sok -féle gyártmányú általában a 300 mW-ot nem meghaladó teljesítményű zömmel infravörös dióda lézer sorolható. Ezek elvileg - mint egy lézer mutató - állandó üzeműek, de a hődisszipáció mérséklése miatt a gyártók általában a folyamatos üzemet nem teszik lehetővé, a működést kisebb-nagyobb frekvenciával megszaggatják, így e készülékek impulzus üzeműnek tűnnek. Sok esetben valódi teljesítményszabályozás sincs, csak a kibocsátott dózis változtatható a kitöltési tényező függvényében.
  • Lézervédő szemüveg illetve szemvédő szűrő áteresztőképességének ellenőrzése az 1 nW - 30 mW teljesítmény valamint 350 - 1100 nm hullámhossz tartományban.

A lézer felülvizsgálat menete 10 egyszerű lépésben 

1. lépés: A készülék kísérő dokumentációinak ellenőrzése

A dokumentáció ellenőrzése alatt a Kezelési útmutató meglétének (magyar nyelven), az előző időszakos felülvizsgálat jegyzőkönyve meglétének és a Karbantartási és szerviz útmutató meglétének ellenőrzését értjük. A megállapítások a jegyzőkönyvbe kerülnek.

2. lépés: Szemrevételezés
A felülvizsgálati jegyzőkönyv "Külzeti, szemrevételezéses vizsgálatok" pontja alapján, a készüléket és az ott felsorolt perifériákat meg kell vizsgálni. A vizsgálat során ellenőrzésre kerülnek a feliratok, jelölések megléte, olvasható állapota, a felvilágosító és tájékoztató címkék, feliratok megléte, a burkolatok és mechanikai biztonsági védőeszközök (fogantyúk, fedelek, törésgátlók stb.) állapota, a nedvesség, folyadékok, szivárgó maró anyagok, tisztító és fertőtlenítő szerek által okozott esetleges hibák, sérülések, a hálózati vezeték és dugasz állapota, valami az egyéb csatlakozók és tartozékok állapota. A külsérelmi nyomok (törések, szakadások, stb.) helyét és rövid leírását a jegyzőkönyv "megjegyzések" rovatában fel kell tüntetni. Amennyiben a sérülés mértéke olyan, hogy az befolyásolja a készülék üzemszerű működését, a felülvizsgálat nem folytatható, csak szakszerviz általi javítás után. Ha az adott funkció illetve részegység ellenőrzéskor hibátlanul működik: "rendben" szöveggel kell minősíteni, amennyiben hibásan, a vizsgálat leírása mellé a hibát röviden jellemezni kell.


3. lépés: Funkcionális ellenőrzések

A felülvizsgálati jegyzőkönyv "funkcionális ellenőrzések" rovatában felsorolt funkciókat egyenként a megfelelő kezelőszervvel ellenőrizni kell. Alapvető feltétel, hogy a készülék kimenő teljesítmény szabályozó kezelőszerve működőképes legyen, a célba juttató eszköz meglétét a készülék érzékelje, úgyszintén a lábpedál jelenlétét (ha van) és a biztonsági ajtókapcsoló csatlakoztatását. Működőképesnek kell lennie a vészleállítónak, lézersugárzás jelzőnek, valamint az készenléti várakozó és a lövésre kész állapot átkapcsolására szolgáló kezelőszervnek valamint ennek kijelzésének. Ezeken kívül ellenőrizendő a besugárzott felület homogenitása, a célzó (ha van) és fő-lézernyaláb koncentrikussága, a védőburkolat biztonsági reteszelése (3B és 4 osztály), hűtési rendszer (vízcső, hűtőventillátor, légszűrők), a kábelek és csatlakozóik, továbbá ezek rögzítése stb.
Bármely funkció hibája esetén a felülvizsgálat csak javítás után folytatható, amit a jegyzőkönyv "megjegyzések" rovatában fel kell tüntetni.

4. lépés: Érintésvédelmi mérések
A készüléken, a jegyzőkönyvben leírt földelési ellenállás és szivárgó áramértékeket az érintésvédelmi célműszerrel meg kell mérni, és azokat a jegyzőkönyvben rögzíteni. A földelési ellenállás mérését 25 A mérőárammal kell elvégezni. A szivárgó áramok pedig a jegyzőkönyv páciensrésznek megfelelő oszlopába kell, hogy kerüljenek. A tűréseket az idevonatkozó szabvány tartalmazza. Az érintésvédelmi műszer által mért adatokat nyomtatni kell, amely kinyomtatott papírcsík a jegyzőkönyvhöz mellékelendő. Az eredeti példányt a mérést végző a jegyzőkönyv egy példányához csatolja megőrzés céljából, a mérés megrendelője pedig ennek másolatát kapja.

5. lépés: Teljesítmény, energia mérések
A felülvizsgálati jegyzőkönyvben található "mért jellemzők rovat"-nak megfelelően kell az adott méréseket elvégezni. A készüléket normál (nem szerviz) üzemmódban kell elindítani. Ha a készülék kimeneti teljesítménye, energiája a felhasználó által állítható, teljesítmény vagy energiamérést kell végezni minden mérési ponton. A lézer kicsatoló eszközt a teljesítménymérő fejre kell irányítani. A leadott teljesítményt vagy energiát a jegyzőkönyv által előírt pontokon meg kell mérni. Ez általában a nominális teljesítmény 20%-a, 40%-a,60%-a, 80%-a és 100%-nak megfelelő beállításban történik. Értelemszerűen impulzus lézerek esetén nem a teljesítményt, hanem a lövés energiáját mérjük, és a táblázatot is ennek megfelelően módosítjuk. Előfordulhat, hogy a teljesítmény illetve energiaszabályozó kezelőszervvel a fenti öt méréshatár nem állítható be. Ilyen esetekben megengedett a fenti öt mérőpontnál több értéket felvenni a készülék sajátosságainak megfelelően. Ekkor a jegyzőkönyv táblázata is értelemszerűen módosul. A mérési értékek tűréshatárát mindig az adott készülék szervizkönyve határozza meg. Ha valamely mért érték kívül esik a megengedett tűréshatáron, a vizsgálat csak szerviz általi javítás után folytatható. A mért értékeket a jegyzőkönyv megfelelő rovatában fel kell tüntetni. Amennyiben a tűrés a készülék gépkönyvéből nem állapítható meg, a szokásos érték vehető figyelembe, amely szerint pozitív irányban 10 % eltérés, negatív irányban 40% eltérés a megengedhető.


Egyéb mérések

Egyes készülékeknél a jegyzőkönyvben egyéb mért értéket lehet rögzíteni (pl. Üzemóra állása).

6. lépés: A berendezés egyéb ellenőrzései
A készülék funkcionális ellenőrzésén túl a készülék állapotára vonatkozó egyéb ellenőrzések is elvégzendők, mint az optikai felületek tisztasága a készüléken és tartozékain, a pácienssel érintkező részek állapota, fertőtlenítésének lehetősége, a riasztások és azok hangereje, lézervédő szűrő és lézerszemüveg megléte, hatásossága és az utóbbi karcmentes állapota stb. Elvégzendők még a Gyártó által javasolt (előírt) egyéb ellenőrzések, ha vannak.

7. lépés: Felhasznált mérőeszközök
A jegyzőkönyv megfelelő fejezetében fel kell sorolni a méréshez felhasznált mérőeszközöket azok gyári számának feltüntetésével.

8. lépés: Hitelesítés
Amennyiben a készülék időszakos felülvizsgálata lezajlott, és az időszakos felülvizsgálat jegyzőkönyve elkészült, a jegyzőkönyvet a Felülvizsgáló aláírásával és bélyegzőjével hitelesíti. Az időszakos felülvizsgálatot megrendelő intézmény (vagy személy) minden esetben hitelesített, eredeti jegyzőkönyv példányt kap. Mivel az érintésvédelmi mérőműszer által mért adatokat a hiteles jegyzőkönyv egyébként is tartalmazza, ezért a műszer által a helyszínen mért és kinyomtatott adatokat tartalmazó papírcsíkot a későbbi visszakereshetőség miatt a felülvizsgálatot végző cég fűzi le, abból a jegyzőkönyv mellé csak másolatot mellékelünk. 

9. lépés: A felülvizsgálati zárjegy kiválasztásának kritériumai
A minden szempontból megfelelő készüléken az ALKALMAS feliratot tartalmazó zöld címkét kell elhelyezni, amelynek érvényessége 2 év.

A biztonságot számottevően nem befolyásoló hiányossággal rendelkező készüléken az IDEIGLENESEN ALKALMAS feliratot tartalmazó sárga címke helyezhető el, amelynek érvényessége maximum 60 nap. Ez az időtartam a hiányosság kijavítására szolgál, és értelemszerűen a jegyzőkönyvben is rögzítésre kerül.

A biztonsági szempontból nem megfelelő készüléken a NEM ALKALMAS felirattal ellátott piros címkét kell alkalmazni. Az alkalmatlanság ismérve lehet ha a készülék érintésvédelme, hálózati kábelének állapota stb. nem megfelelő, mert a készülék áramütéses balesetet esetleg életveszélyt okozhat. Úgyszintén balesetveszélyes, ha a készülék kimenő lézerteljesítménye a kezelőszerv megléte ellenére nem szabályozható, a szabályzó elem állásától függetlenül változik, vagy a beállított értéket meg nem engedett módon túllépi, a vészleállító nem működik stb. Minden lehetséges eset e helyen nem sorolható fel, a balesetveszély, biztonsági hiányosság felismerése, a felülvizsgálatot végző felelőssége, aki köteles az indokot és a balesetveszély tényét a jegyzőkönyvben is rögzíteni, a készülék további használatát a saját lehetőségei szerint tiltani. A figyelemfelkeltés célját szolgálja az is, hogy a piros színű címke érvényességi idejének mezőjében a további használat tilos feliratot alkalmaztuk. 

10. lépés: A felülvizsgálati zárjegy felhelyezésének módja

Az aláírással hitelesített igazoló címkét jól látható helyre fel kell ragasztani. A címkének lehetőség szerint, a készülék mechanikai felépítésétől függően, a zárjegy funkciót is el kell látnia a készüléken, azaz úgy kell a felülvizsgálati zárjegyet felhelyezni, hogy eltávolítása vagy megsértése nélkül a készüléket megbontani, felnyitni ne lehessen. A címke elhelyezésének tájolásán túl a sérülésmentes eltávolíthatóságot a címke átlátszó fóliával történő lefedésével is akadályozni kell. Az átlátszó védőfóliából akkora szeletet kell alkalmazni, amely a zárjegyet minden irányban körülveszi, így a címke védelmén túl a készülék tisztíthatósága is teljesül.
 

 

 

 

 


Webáruház készítés